Perhatian


Kebanyakan post di dalam blog ini disalin dari posting dari sahabat-sahabat blogger lain untuk rujukan saya pada masa akan datang. Jadi saya lampirkan sekali link ke post asal bagi menjaga hakcipta post serta memudahkan anda dan saya ke post asal. Harap Maklum

Thursday, April 19, 2012

Sejarah Silat Nusantara


Disalin dari:

Dengan perkataan silat itu adalah lebih masyhur digunakan. Sebutan selain daripada itu digunakan pada sesuatu daerah yang membawa makna khusus. Misalnya perkataan ‘Gayung’ secara umumnya digunakan oleh masyarakat Melayu di daerah utara semenanjung Tanah Melayu. Perkataan Gayung secara khususnya bermaksud amalan kerohanian yang terdapat dalalm silat. Perkataan ‘Pencak’ lebih lumrah digunakan di Indonesia khusunya pada masyarakat Tanah Jawa. Dipercayai bahawa pencak adalah daripada perkataan Panca atau Manca dalam sebutan orang Melayu Minagkabau yang membawa makna plajaran silat Langkah atau Sembilan (mit. jamal 1986). peringkat lanhkah sembilan dan Gelombang Dua belas membolehkan silat menjadi satu permainan tempur ysng didalamnya terdapat serang dan bela diri samada dengan senjata atau tanpa senjata. Perkataan ‘Kali atau Basilat’ digunakan oleh masyarakat Melayu Filipina yang mengembangkan kemahiran senjata tongkat dari kayu atau rotan.

Istilah Silat

kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (Teuku Iskandar 1970) memberikan makna silat ialah sejenis permainan dengan menggunakan ketangkasan dan mempertahankan diri, maksudnya ialah sejenis permainan atau sukan tradisi yang mempertarungkan dua orang pesilat yang mahir dalam ilmu bela diri samada menggunakan senjata atau tanpa senjata. Permainan tersebut untuk tujuan persembahan ataupun memilih pesilat yang terbaik. maka [ermainan silat atau sukan tradisi rakyat memerlukan kemahiran dan ketangkasan fizikal dan mental. Permainan ini diadakan di masa singgang, bertamat silat, majlis rasmi, nikah kawin atau kenduri kendara makan pulut yang diiringi dengan gendang bersilat. Permainan silat ini kerap dihubungkan dengan nama Silat Pulut atau Gayung Pulut kerana setiap pemain akan diberi cenderahati iaitu bunga telur yang disertakan sekepal pulut. Maknanya antara lain perkataan silat lebih dikenali dalam sosio budaya Melayu sebagai permainan tradisi rakyat, iaitu permainan yang dapat mengekalkan ilmu kepahlawanan atau seni perang Melayu dalam bentuk seni rakyat. Maka persembahan permainan silat atau pertandingan silat kerap diiringi paluan pergendangan silat yang kini dikenali sebagai Muzik Silat Baku Malaysia.

Makna silat sebagai seni persembahan atau Silat Pulut adalah mengikut tafsiran, kefahaman ataau pemerhatian secara umum penyusun kamus tahun70an yang silat kerap dilihat sebagai seni persembahan atau satu permainan. Pengertian silat tidak menyentuh secara khusus sebagai perkhidmatan pendidikan silat atau satu permainan. Pengertian silat tidak menyentuh secara khusus sebagai perkhidmatan pendidikan silat atau sebagai ilmu kepahlawanan atau seni perang melayu yang hubunganya dalam isntitusi pertahanan negara. lagipun ketika itu silat telah lama terpinggir dari istana. Silat tidak mempunyai ruang dan kesempatan berkembang maju dalam kemajuan pertahahan sejajar dengan perkembangan negara lain di dunia. Penjajah barat seperti Inggeris misalnya telah memperkenalkan sistem pertahanan barat dengan menubuhkan mata-mata (polis) dan askar sepoi bagi menangani keselamatan negara yang ketika itu mendapat tentangan daripada bekas-bekas pejuang Melayu. dari itu, guru-guru silat amat berhati-hati menampilkan silat dalam masyarakat kerana penjajah mempunyai penafsiran dan pengalaman dalam perang menghadapi pahlawan silat Melayu.
Tidak pula melihat silat sebagai satu institusi pendidikan kepahlawanan Melayu dalam menyumbang kepada pembentukan sosio budaya melalui perndidikan silat tradisi gelanggan bangsal. sebagaimana terkenalnya pendidikan agama dalam masyarakat Melayu melalui institusi pondok. Dalam masyarakat Melayu tradisi dua institusi tersebut amat beasr sumbangannya dari aspek pembinaan jasmani dan rohani atau pembentukan ilmu dan kehidupan dunia dan akhirat. Gabungan institusi gelanggan bangsal dan pondok telah membentuk masyarakat Melayu tradisi yang serba kekurangan dapat mempertahankan nilai diri, budaya dan agamanya dari pengaruh penjajah yang silih berganti. Pendidikan cara hidup pendekar silat yang seimbang dari aspek ilmu, amal dan kemahiran silat dapat membentuk kesempurnaan hidup atau insan.

Pendidikan silat terus manghadapi transformasi pada peranan dan makna sosio budaya Melayu sesuai dengan masa dan keperluan masyarakatmya. Pendidikan silat menumpukan kepada pembangunan manusia dari luaran dan dalaman yang dapat membentuk masyarakat bersisiplin, berakhlak, kendiri, ikhsan, patriotisme, satria, jati diri dan kewarganegaraan yang boleh menyumbang kepada pembangunan pemikiran dan tenaga bangsa, agama dan negara.

Sejarah silat terpinggir dari istana, silat tidak lagi berkembang dalam isntitusi pertahanan negara sebagai mana asalnya, selama lebih kurang 460 tahun (T.M 1511 -1957). Silat kembali ke pangkuan masyarakat desa dan menumpukan pendidikan insan dan kemahiran mempertahankan diri tanpa senjata atau menggunakan tulang empat kerat untuk menghadapi lawan tanpa senjata atau bersenjata. Silat hanya meneruskan latihan kemahiran menggunakan senjata senjata tradisi seperti keris, pedang, golok, kerambit, lading, kelawang, tongkat dan sebagainya. bagi silat, snejata adalah alat yang boleh disesuaikan dengan keadaan dan keperluan. Ramai anak muda yang pandai bersilat menyertai pasukan polis dan askar Melayu. Disana mereka masih dapat berbakti kepada negara, DI mana sahaja mereka berada, ilmu silat dijadikan ilmu dalaman yang dapat membantu mereka menjadi pegawai dan pekerja yang baik serta produktif.

Apa yang penting kepad silat ialah siapa yang berada di belakang senjata atau memegang tugas. maka pendidikan sifat mengajar secara langsung atau tidak langsung memiliki pelbagai ilmu lain seperti ilmu firasat, pertolongan cemas, petua, adat sosial, psikologi, pemakanan, politik, sains, sejarah, agama, budaya, kenegaraan, kerohanian dan sebagainya atau ringkasnya ilmu dunia dan akhirat. Tujuan untuk melahirkan insan yang seimbang. Dengan sebab itu, penuntut silat diamanahkan untuk menjaga ilmu jagan sampai ke tangan mereka yang tidak bertanggungjawab, hendaklah mengamalkan ilmu dengan yakin dan menggunakan atau meletakkan ilmu di tempat yang betul.

Pelbagai nama Silat

Silat menjadi amalan penting kepada rumpunMelayu yang menghuni Kepulauan melayu Nusantara dalam ruang yang luas. Warisan pusaka bangsaitu menamakan silat sebagai pengenalan rumpun atau puak masing-masing seperti Silat Minangkabau untuk Melayu Minangkabau, Silat Jawa di Tanah Jawa. Silat Kurinci di Kurinci. Silat Boyan di Boyan. Silat Sunda di Sunda dan sebagainya. Apabila disebut Silat Melayu secara umumnya merujuk kepada silat yang terdapat dalam masyarakat Melayu di Semenanjung Tanah Melayu yag disebut Silat Melayu dalam buku ini, yakni silat tempatan atau seni silat Melayu tradisi Semenanjung Tanah Melayu.
Sehubungan perkara di atas dengan lebih jelas lagi dalam setiap rumpun silat telah terdapat pecahan kepada beberapa kumpulan atau perguruan. Misalnya dalam Silat Minangkabau terdapat Silat Teralak, Silat Lintau, Silat Kumango, Silat Semilajadi, SIlat Kota Lima Puluh, Taram dan sebagainya. Dalam Silat Jawa terdapat Cemende, Syahbandar, Ciancur, Kuningan, Panglipur dan sebagainay. Demikian juga dengan Silat Melayu terdapat nama-nama seperti Silat Fatani, Silat Jawi, Silat Bunga, Silat Tari, Silat Melayu Asli, Silat Harimau dan sebagainya. walaupun berbagai nama, ke semua kumpulan atau penguruan tersebut mengajar silat.

Perkatan silat lebih awal digunakan berbanding dengan gabungan seperti pencak silat iaitu menggabungkan dua perkataan iaitu ‘pencak’ dan ’silat’. Gabungan perkataan pencak silat unruk menggabungkan sifat rumpun Melayu Minangkabau, Aceh, Palembang, Riau dan sebagainya dan rumpun Jawa dari pencak Sunda, Bali, Lombok dan sebagainya yang terdapat dalam wilayah Indonesia. Kemudian diistilahkan sebagai seni bela diri bangsa Indonesia sama yang berada di Indonesia atau diluar Indonesia. Istilah pencak silat tidak termasuk Silat Melayu di Semenanjung Tanah Melayu, di Malaysia dari yang serumpun dan sebenih denganya. Silat Melayu inilah yang disebut dalam buku ini sebagai Silat Malaysia yakni silat asli di Malaysia.

Seni Melayu adalah berasal daripada masyarakat Melayu, khusunya di bahagian utara Semenanjung Tanah Melayu dan masyarakat Melayu di beberapa buah negara dan daerah bersempadan denganya. Pelangkauan ruang Silat Melayu berlaku sebelum wujud persempadanan negara seperti sekarang ini. Masyarakat Melayu di daerah tersebut mempunyai hubungan tali darah atau persaudaraan dengan masyarakat Melayu Patani, Kemboja, Champa, Acheh, Sumatera dan sebagainya. Masyrakat Melayu tersebut pernah menempa kecemerlangan sebgai kuasa kerajaan Melayu tradisi di rantau ini. Kekuasaan Kerajaan Siam di atas Kerajaan Melayu Fatani yang berada di utara Semenanjung telah diakui British dalam Perjanjian Burney 1826 (Nik Anuar Mahmud 2006). kejatuhan Kerajaan Melayu tesebut maka Silat Melayu terus berkembang dalam masyarakat Melayu Semenanjung Tanah Melayu, Malaysia.

Dapat disimpulkan bahawa masyarakat Melayu di Semenanjung Tanah Melayu memang mempunyai silat aslinya sendiri. Maka silat inilah yang dikenali sebagai Silat Melayu.

Bagi melihat kebenaran kewujudan Silat Melayu dipaparkan pandangan beberapa orang pengkaji dan penulis silat. Daripada sumber tersebut dapatlah Silat Melayu diperkukuhkan lagi. Diantaranya adalah seperti berikut.

Sejarah Silat Melayu

Abd. Rahman Ismail (Edisi: Seni SIlat Melayu. USM:2005 hal 188) menjelaskan bahawa silat pernah berperanan membentuk angkatan pertahanan negara sejak kerajaan Melayu Langkasuka, Gangga Negara, Champa, Kemboja, Fatani, Beruas, Minagkabau, Srivijaya, Majapahit, Melaka dan lain-lain negeri didalam Kepulauan Melayu, Nusantara.

Tambah belau lagi, silat wujud dalam masyarakat Melayu Champa/Vietnam sekitar 2000 tahun dahulu dengan penemuan keris tembaga didaerah tersebut dan lukisan di Candi Borobudur di Tanah Jawa. Panglima Champa kerap mendapat tempat dan dimuliakan oelh raja-raja Melayu kerana memiliki pengetahuan dalam silat dan mahir dalam ilmu perang. Beliau dapat memperlihatkan dari aspek pengkajian akademik bahawa silat telah kukuh dalam masyarakat Melayu sejak 2000 tahun. Kerajaan Kemboja (Funan) dan Champa merupakan dua kerajaan yang berjiran dalam kelompok dan zaman yang sama. Tetapi di abad yang sama, kerajaan Champa yang berjiran dengan China kerap berperang tanpa mahu tunduk kepada China.
Menurut beliau lagi, silat pernaj diletakkan di bawah perlindungan istana untuk membnetuk angkatan perang raja. Raja-raja Melayu mengalakkan putera dan anak-anak pembesar mempelajari silat dan ilmu-ilmu lain yang sehubungan dengan keperluan perang. Pendekar yag handal diangkat mengepalai angkatan perang dan mendapat kurnia dan darjat daripada raja.

Di dalam Sejarah Melayu (A Samad Ahmad: 1996. hal 75) ada menceritakan Sultan Muhammad Shah telah memilih seorang pegawai Champa sebagai pegawai kanan kerana orang Champa emilii kemahiran dan pengetahuan dalam pemerintahan negeri.

Sehinggalah kurun ke sembilan belas, sejarah telah memperlihatkan pendidikan silat terus berkembang dan berjaya mewujud pemimpin perang Melayu penentang penjajah sepeti Mat Kilau, dato’ Bahaman, Dato’ Sago, Tok Janggut, Raja Haji, Mat Salleh dan sebagainya. Zaman komunis ditemukan tokoh seperti Kiai Salleh, Kiai Osman, Kiai Shamsuddin. Hj Abbas dan sebagainya. Maknanya silat tidak ketandusan pemimpin yang terus memugar dan menanam semangat cintakan tanah air dan berjuang hingga ke titis darah yang terakhir. Di atas adalah antara beberapa nama yang tercatat dalam sejarah yang berjuang secara ikhlas kepada negara. Kehebatan mereka mempunyai sejarah dan hubungan rapat dengan ilmu persilatan di samping ilmu-ilmu lain yang membolehkan mereka menjadi pemimpin yang berkesan.

Silat bukan sahaja merupakan satu keperluan untuk mempertahankan diri, tetapi silat merupakan lambang keperibadian bengsa dan seni budaya Melayu yang sudah sebati dalam jatuh bangun kerajaan melayu sepanjang zaman dan bersama-sama mengecapi pahit manis memperjuangkan dan menegakkan kedaulatan bangsa Melayu.

Sepanjang pemerintahan Inggeris di Tanah Melayu silat terus dipinggirkan dalam perndidikan di sekolah Melayu. Silat tidak mendapat tempat dan disusun menjadi mata pelajaran sebagaimana ilmu-ilmu lain sperti pelajaran senaman, tatian, nyanyian, pertukangan selain ilmu kesihatan, ilmu bumi, sejarah, bahasa inggeris, bahasa melayu dan kira-kira. Sehinggalah ke hari ini silat terus terpinggir dari kurikulum pendidikan negara dan hanya diterima sebagai kokurikulum pakaian seragam setaraf dengan seni mempertahankan diri dari luar negara. Bagaimana pun silat terus disampaikan kepada masyarakat melalui pendidikan silat gelanggang bangsal yang dilakukan oleh guru-guru silat.

Silat Selepas Merdeka

Selepas merdeka (1957) terdapat ratusan aliran Perguruan Silat di Malaysia. Pemerintah di Malaysia telah mengarahkan pengamal silat mewujudkan persatuan silat dan didaftarkan atas tujuan untuk membina, meyusun dan pengurusan silat yang lebih baik. Sarana tersebut disambut baik, maka beberapa kumpulan silat telah didaftarkan. Di sinilah bermulanya wujud pelbagai nama alairan penguruan silat kerana setiap pendaftar mestilah mempunyai nama kumpulan masing-masing.

{ada tahun 1978 Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Malaysia ketika itu berusaha untuk mewujudkan satu badan atau gabungan peringkat negara yang boleh membangunkan silat secara lebih berkesan, maka wujudlah Majlis Seni Silat Malaysia (1983). Kemudiannya ditukar kepada nama baru iaitu Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau Pesaka Malaysia, dan lulus pendaftarannya pada 1986. Pesaka malaysia telah dianggotai oelh empat anggota bertaraf badan pendiri Pesaka Malaysia iaitu Seni Gayung Fatani Malaysia, Silat Seni Gayung Malaysia, Silat Lincah Malaysia dan SIlat Cekak Malaysia. Lain-lain perguruan silat menjadi anggota PESAKA Negeri yang diwujudkan di setiap negeri di Malaysia. bermakna seluruh silat telah bersatu di bawah Pesaka Malaysia.

Mewujudkan Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa

Pada tahun 1979 satu sidang diadakan di Jakarta untuk membentuk Federasi Pencak SIlat Internasional yang kemudiannta dikenali dengan Persekutuan Silat Antarabangsa. cadangan tersebut telah diajukan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) kerana melihatkan aliran pencak silat telah berkembang di Nusantara dan beberapa negara dunia. maka Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura dinobatkan sebagai negara pendiri Persilat. Bagi merapatkan hubungan antara pengamal pencak silat, maka diwujudkan sukan pencak silat yang dikenali sebagai ‘Pertandingan Pencak Silat’ (Maryon R.S 1972).

Persekutuan Pencak SIlat Antarabangsa (Persilat) telah dapat mengembangkan pencak silat di beberapa buah negara dunia dengan melaksanakan pelbagai aktiviti. Antaranya pertandingan pencak silat diperingkat Kejuaraan Pencak Silat Sedunia, Sukan Sea, Kejuaraan Pencak Silat Eropah dan sebagainya.

Pertandingan pencak silat dapat mengukuhkan dan mengembangkan pencak silat diperingkat antarabangsa. Kerjasama yang padu daripada pengamal pencak silat di negara-negara pendiri pencak silat dapat mengukuhkan seni bela diri pencak silat. Usaha murni ini elah menjadikan masyarakat dunia mengenali pencak silat.
Bagi mengatasi beberapa masalah yag timbul dalam pertandingan pencak silat seperti kemahiran atlit menguasai oencak silat, perwasitan, pernilaian, perantaran, teknikal dan sebagainya, Persilat dengan persetujuan anggotanya telah membakukan beberapa kategori pertandingan pencak silat dan menjadikan pencak silat sebagai rujukan ilmu dan maklumat.

Masalah berpunca daripada perguruan pencak silat mengamalkan kaedah pengajaran pencak silat cara masing-masing yang tidak seragam dan berbeza-beza, memberi kesan yang negatif terhadap pertandingan pencak silat. Pengamal pencak silat di negara bukan asal pencak silat yang baru mengenal ilmu dan budaya pencak silat misalnya telah menghadapi masalah menguasai dan bersaing dengan peserta negara pencak silat. Tindakan Persilat ialah seperti yang disebutkan di atas iaitu membakukan atan membentuk pergerakan yang seragam dalam Kategori Tanding dipermudahkan peraturannya agar membolehkan sukan pencak silat ini diikuti oleh atlit pencak silat dari negara bukan asal pencak silat. hasilnya amat baik, atlit pencak silat dari negara-negara bukan pencak silat telah memperlihatkan kemajuan dan berjaya menguasai pertandingan pencak silat.

Melalui Persilat dan anggotanya usaha pengukuhan dari semua aspek pencak silat telah dilakukan dengan baik seperti penggunaan istilah, menyeragamkan gerak, kaedah dan rupa pencak silat, kepakaran, tertentuan dan ketetapan rujukan ilmu dan maklumat adalah dari pencak silat.

Seluruh pengamal dan anggota Pencak Silat terus berusaha dengan bantuan kerajaan di negara-negara berkenaan agar dapat melaksanakan cita-cita membangunkan pencak silat. DI Malaysia misalnya, pencak silat telah berkembang dangan baik terutama dalam masyarakat yang berasal dari negara pencak silat. Perkembangan pencak silat seiring dengan perkembangan Silat Melayu yang lebih dikenali sebagai silat.
Mewujudan Persilat teah memenuhi hasrat pengamal pencak silat untuk memartabatkan Pencak Silat di peringkat antarabangsa. Oleh sebab penyataan hak kedaulatan sesuatu bangsa dan negara, khusunya kepada pencak silat diiktiraf sebagai seni beladiri Indonesia (Rayon R :1972, Ki Moh. Djomeli :1982, Uyuh Suwanda : 1979. R. Asikin : 1975 atau Waryono O. 2000).

Diambil dari Pesaka Malaysia

No comments: